easyCALL.pl S.A. podpisał Term Sheet z SatRevolution S.A.

easyCALL.pl S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od 2011 r., podpisała Term Sheet z SatRevolution S.A. dotyczący planowanej transakcji przejęcia SatRevolution S.A. (SatRev) przez Spółkę. Celem transakcji jest powstanie Grupy Kapitałowej działającej w branży kosmicznej ze Spółką jako podmiotem dominującym.

Zgodnie z podpisanym przez Spółki porozumieniem o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) rozważane są dwa sposoby przeprowadzenia transakcji. Pierwszym z nich jest wymiana akcji pomiędzy akcjonariuszami SatRev i easyCALL.pl S.A. – aport akcji SatRev na podwyższony kapitał zakładowy Spółki oraz dalsze przejęcie od SatRev komercyjnej części jej działalności (w szczególności realizacji zawartych umów na sprzedaż danych pozyskanych z nanosatelitów SatRev), a także nabycie przez Spółkę od SatRev akcji SatRevolution Global S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz udziałów SatRevolution LTD będących spółkami zależnymi SatRev. Drugim ze sposobów jest połączenie Spółki przez przejęcie z SatRev Global, która uprzednio stanie się spółką dominującą wobec SatRev i SatRev LTD oraz przejmie komercyjną część działalności SatRev. Spółki ustaliły, że w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Term Sheet rozpoczęty zostanie proces due diligence, który zakończy się oświadczeniem SatRev o przystąpieniu do realizacji zamierzonych działań albo o odstąpieniu od nich. Następnie Strony dokonają wyboru optymalnego sposobu na realizację Transakcji. W przypadku wyboru drugiego wariantu spółki ustaliły, że plan połączenia zostanie uzgodniony i podpisany do dnia 30 września 2021 roku, a Transakcja powinna w całości zostać przeprowadzona do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zarząd easyCALL.pl szacuje, że przejęcie SatRevolution S.A. i rozpoczęcie budowy Grupy Kapitałowej w segmencie kosmicznym przyczyni się do wzrostu wartości Spółki.

„Udało nam się wypracować wspólnie dwa warianty potencjalnego przejęcia SatRevolution S.A. Rozpoczynamy teraz prace nad wyborem optymalnego wariantu, który będzie realizowany. Naszym głównym celem jest zbudowanie Grupy Kapitałowej działającej w branży kosmicznej ze Spółką jako podmiotem dominującym. Rozwój jej działalności będzie prowadzony przede wszystkim poprzez budowę na orbitach okołoziemskich własnej konstelacji nanosatelitów obserwacyjnych zbierających dane optyczne w celu komercyjnego wykorzystania pozyskiwanych danych oraz poprzez współpracę z międzynarodowymi partnerami przy projektach kosmicznych. Ma to pozwolić na osiągnięcie pozycji międzynarodowego lidera w tworzeniu nanosatelitów oraz pozyskiwaniu za ich pomocą danych.” wyjaśnia Łukasz Górski, Prezes Zarządu Spółki easyCALL.pl S.A.

„Aby skutecznie konkurować na globalnym rynku usług kosmicznych, SatRevolution potrzebuje stać się częścią silnej grupy kapitałowej. Negocjowana opcja przejęcia lub połączenia SatRevolution z easyCALL.pl jest konsekwencją realizowanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, która nastawiona jest na dużą dynamikę wzrostu. W zeszłym roku nasza firma zrobiła znaczący postęp technologiczny, osiągając najwyższy poziom gotowości technologicznej TRL9 wg NASA. Równocześnie dostosowaliśmy swój model biznesowy do potrzeb klientów, oferując im produkt platformy satelitarnej, usługę organizacji misji orbitalnej oraz rozwiązania oparte na danych satelitarnych. Obecnie realizowane przez SatRevolution projekty i inwestycje pozwolą nam skutecznie skalować nasz model i konkurować o rynek obserwacji Ziemi, który już dziś według szacunków wynosi nawet 15 miliardów USD, a w przeciągu 5 lat może urosnąć nawet czterokrotnie.” – dodaje Grzegorz Zwoliński, Prezes Zarządu Spółki SatRevolution S.A.

easyCALL.pl S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2011 r. Pod koniec 2020 r. Spółka dokonała sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) obejmującej działalność telekomunikacyjną.

SatRevolution to polska firma, założona w 2016 roku w celu rozwoju konstelacji obserwacji Ziemi w czasie rzeczywistym (Real-time Earth Observation Constellation). Na celu ma stanie się największym na świecie operatorem satelitów EO. Spółka dąży do dostarczenia 1024 nanosatelitów na niską orbitę okołoziemską do 2026 roku, aby zapewnić całodobową obserwację Ziemi, kompletną produkcję satelitów i zarządzanie jednostkami, a także monitorowanie zgodności i doradztwo inżynieryjne na miejscu.

Więcej informacji o SatRevolution – www.satrevolution.com

easyCALL.pl S.A. podpisał Term Sheet z SatRevolution S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry