O Spółce

W grudniu 2020 roku cała dotychczasowa działalność Emitenta, tj. działalność telekomunikacyjna, została sprzedana. W marcu bieżącego roku Spółka podpisała z SatRevolution S.A. z siedzibą we Wrocławiu porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków planowanej transakcji Term Sheet.

W wyniku transakcji ma powstać grupa kapitałowa działająca w branży kosmicznej ze Spółką jako podmiotem dominującym. Rozwój działalności grupy realizowany będzie w szczególności poprzez budowę na orbitach okołoziemskich własnej konstelacji nanosatelitów obserwacyjnych zbierających dane optyczne w celu komercyjnego wykorzystania pozyskiwanych danych oraz poprzez współpracę z międzynarodowymi partnerami przy projektach kosmicznych, co pozwoli na osiągnięcie pozycji międzynarodowego lidera w tworzeniu nanosatelitów oraz pozyskiwaniu za ich pomocą danych.

Przewiń do góry